Uzak Kıta; Avustralya Hakkında Genel Bilgiler

DV1091011

Avustralya, dünyanın en büyük adası ve en küçük kıtasıdır. Ayrıca üzerinde yanlızca tek bir ulus bulunan tek kıtadır. Buraya ilk yerleşenler 30.000 yıl önce Asya’dan göç ederek adaya çıkan ve “ Aborijin” adı verilen yerlilerdir. Ancak Kıta’nın ilk sahipleri olan ada yerlileri, Aborijinler zamanla plânlı bir asimilasyona uğramışlardır. Halen devam eden uygulamada, aborijinlere konut sağlanarak, kontrol altında tutmaya çalışılmaktadır. Her